ЗА НАС

научете повече за нас
Завод „Индустриалтехник АД” е основана преди малко повече от 40 год, през далечната 1971 г. като дъщерно предприятие на ДСО „Хидравлика” – Казанлък. Години по-късно дружеството придобива самостоятелен статут, като се налага на пазара като една от най – добрите и водещи български производители на хидравлични помпи, клапани и аксесоари използвани в хидравликата, единствен производител на хидравлични зъбни помпи от ІV и V група.
Нашият екип се състои от високо квалифицирани работници и служители с дългогодишен опит с сферата на разработването, усвояването, внедряването и производството на хидравлични зъбни помпи. Чрез съвременни методи за управление на персонала се стремим към намирането на оптимално съотношение между отделните групи специалисти – административен персонал, машинни инженери, развойни специалисти, работници и служители заети в основното производство – чрез което да задоволим нуждите на нашите клиенти и да разширим производствената си номенклатура в резултат, на което да заемем по-голям пазарен дял в нашата област .

ФИРМЕНА ЦЕННОСТ И МИСИЯ

Главната ни цел и от първостепенно значение за нас е качеството в цялостната дейност на фирмата. Основната линия следвана от ръководството е провеждането на политики, водещи до развиване производствения и експортния капацитет на „Индустриалтехник“ АД на единния и световните пазари чрез: инвестиции в ново поколение технологично оборудване; удовлетворяването на високите изисквания и очакванията на клиентите и пазара; непрекъснато подобряване на ефективността на системата за управление на качеството; повишаване мотивацията на персонала; обучение и квалификация; подобряване на условията за безопасна работа.

Стремежът ни е да запазим доверието на клиентите си, както и да заслужим доверието на нови такива. Ние от Индустриалтехник АД се стремим да развиваме не само успешен, но и социално отговорен бизнес.
Тактическите и оперативните цели на екипа на „Индустриалтехник“ АД са свързани с оптимизиране на производството и съпътстващите го процеси и същевременно инвестиране в други проекти на спестените в резулатат на това средства. Основната част от продукцията на завода е предназначена за външния пазар, което изисква прецизно планиране на производството по отношение фактора – време.

ПРОДУКТОВА ГАМА

Производствената номенклатура на фирмата включва:

N
хидравлични зъбни помпи групи І, ІІ, ІІІ, ІV, V – с работни обеми от 1 до 147 cm3 и работно налягане до 250 bar;
N
сдвоени и строени помпи на базата на основните групи;
N
помпи с клапани;
N
хидравлични блокове и клапани;
N
хидравлични цилиндри;
N
резервни части и принадлежности.
N

хидромотори;

Основните клиенти на “ИНДУСТРИАЛТЕХНИК” АД са водещи фирми от цяла Европа, Азия, САЩ, Африка, Близкия Изток. Изградили сме партньорство с повече от 250 компании (производители и дистрибутори на хидравлично оборудване). Продуктовата гама от зъбни помпи е изцяло съвместима със стандартните присъединителни параметри на водещи производители като Bosch, Rexroth, Roquet, “Casappa”, Plessey, и други. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2015 ∙ ISO 14001:2015 ∙ ISO 45001:2018.