КОНТАКТИ

Свържете се с нас!

10 + 5 =

Адрес

България, 6150 Шипка 1, Шипченско шосе

Телефон

+359 431 62317

Факс

+359 431 64115

E-mail

sales@indtechbg.com
www.indtechnic.com