ПРОМИШЛЕНО ОБОРУДВАНЕ, МАШИНОСТРОЕНЕ, ТЕЖКА ИНДУСТРИЯ