ТРАКТОРИ, СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА, ГОРСКА ПРОМИШЛЕНОСТ